torsdag 25 juni 2015

Tredje kvartalet

Landsbygd/glesbygd är ju inte bara förlagt till inland/fastland utan också till kustlandskapet. Det finns mängder av bra och kanske mindre bra (även vad gäller dessa) romaner, vars handling utspelar sig på öar och i skärgårdsmiljö. Här är några exempel, både av mig lästa samt ickelästa:

Läst:


Hemsöborna: skärgårds-berättelse av August Strindberg:
"Mångsysslaren Carlsson, bördig från Värmland, lider inte av någon hämmande självkritik, vilket bäddar för dråpligheter när han tar tjänst som dräng på en gård i Stockholms skärgård, en miljö han inte är bekant med. Han är dock driftig och lyckas erövra en position som hemmansägare när han gifter sig med sin uppdragsgivare änkan Flod, vilket inte ses med blida ögon av Gusten, den förbigångne sonen i huset."

Italienska skor av Henning Mankell:
"En resa i det yttre och i det inre.
Det är vinter ett av de första åren av 2000-talet. På en ö i yttersta havsbandet lever Fredrik i en stor tystnad, omgiven av sin hund och katt, med en myrstack i sitt vardagsrum. En mörk hemlighet, ett ödesdigert misstag har gjort honom till en skygg ensling.
En morgon upptäcker han att det står en kvinna med en rullator ute på isen. Det är Harriet, den kvinna han svek för över 30 år sedan, som han lämnade utan att säga ett ord. Nu, när hon snart ska dö, kräver hon att han ska infria det löfte han en gång gav henne: Att ta med henne till en avlägsen skogstjärn, där de skulle simma tillsammans när de hade gift sig.
Detta är början på en märklig och omskakande resa, som på många sätt kommer att överraska Fredrik. Inte minst konfronteras han med den dotter som han aldrig vetat om. Resan genom det vintriga Sverige blir lika mycket en resa i hans eget liv, som tvingar honom att se vem han egentligen är. Den ger honom också möjlighet att en gång för alla ta ansvar för den katastrof som han orsakat och som förändrade både hans eget och andras liv."

Singöspionen av Anders Gustafson och Johan Kant:
"Den 62-åriga kriminalinspektören Solbritt Andersson och hennes man Rune har förverkligat sin dröm och köpt en sommarstuga på Singö i Roslagen. Av en granne får de höra talas om Singömordet, som skett på den närbelägna marinbasen 1986, strax efter att Olof Palme mördades. Trots att anläggningen var välbevakad lyckades gärningsmannen försvinna utan ett spår, och mordet är ännu ouppklarat.
Under sin semester kan Solbritt inte låta bli att göra egna efterforskningar. Sökandet efter sanningen sätter igång hänsynslösa krafter, beredda att göra allt för att hindra henne."

Inmurad av Mikael Strömberg:
"Ny spänningsfylld skräckroman av författaren till Vätten.
Kent bor tillsammans med sin mor Gun på Blidö i Roslagens skärgård. Omständigheter i det förflutna har lett till att de lever ett isolerat och ensamt liv. Den här våren inträffar en serie märkliga händelser på ön. Två män drunknar under mystiska förhållanden i Kyrkviken, Gun blir inlagd på sjukhus och Kent får ärva en helt främmande mans alla ägodelar. När Kent genomsöker den stuga han fått överta finner han ett brev som enbart är ämnat att läsas av honom själv. Det berättar om en hemlighet som bevarats på Blidö i århundraden. En skrämmande historia som rör öns befolkning, kyrkan och dess omgivning. Kent ser det som sin plikt att undersöka sanningshalten i det han läst. Dessvärre är han inte ensam om att känna till den mörka historien
Inmurad är ännu en andlöst spännande berättelse av Mikael Strömberg där det okända har sina rötter i nordisk folktro."

Ickeläst:


Svenska gummistövlar av Henning Mankell:
"En höstnatt vaknar den pensionerade läkaren Fredrik Welin av att det brinner våldsamt. Han hinner precis ta sig ut innan det är för sent. Allt han lyckas få med sig är två vänstergummistövlar. Morgonen därpå finns endast aska kvar av hans älskade skärgårdshus. För Fredrik blir den pyrande ruinen också en symbol över ett förspillt liv som går mot sitt slut. Då träder hans dotter Louise och journalisten Lisa Modin in i handlingen och skakar om hans tillvaro i grunden.
På nyårsnatten brinner ännu ett hus i den östgötska skärgården, och höstens alla händelser leder till en upplösning Fredrik Welin aldrig hade kunnat föreställa sig."

Hemåt över isen av Gunilla Linn Persson:
"Vintern 1914 ger sig sju ungdomar ut på isen efter en dans på grannön Tasslan. Vägen hem är rösad med enbuskar. Werner och hans Kyra, Fem frön till och Mandis och de andra möter en storm som saknar motstycke i mannaminne. Deras kamp för att ta sig hem över isen kommer att prägla livet på Hustrun i nästan hundra år.
Det bråkas om allt, om bryggor, om servitut, om djur, om månen. Om skulden. I denna värld av trätor lever Ellinor Ingman, en kvinna på andra sidan de femtio, som kör Algots Sjötaxi och ensam sköter sina sysslor och inte minst sin far Algot.
När berättelsen börjar flyger Herrman Engström hem från Labrador i Kanada. Han är fågelmålare. Uppväxt på Hustrun ska han nu göra mästarprovet: skildra ådan, ejderhonan. Ellinor brakar rätt in i bryggan när hon ser honom. Herrman!
Romanen är en skildring av skärgården förr och nu, av kärlek och hat i havsbandet. En berättelse som fascinerar, roar och på allvar griper tag i hjärtat. De historiska och de nutida berättelserna kompletterar varandra och till slut möts de båda bågarna och cirkeln sluts över hundra år."

Tjärven av John Ajvide Lindqvist:
"Det skulle bli en så trevlig midsommarafton.
Fyra män och tre kvinnor som gick i samma gymnasieklass anordnar en återträff tjugofem år efter studenten. En snabb båt bär dem till den avlägsna fyrön Tjärven där de ska grilla och dricka öl, prata minnen.
Men deras båt tas ifrån dem tillsammans med alla deras mobiltelefoner.
Strandsatta på den lilla ön vid gränsen till Ålands hav försöker de göra det bästa av situationen. Alkoholen har de kvar, och blandbandet med Modern Talking.
Men det är den speciella dag på året då solen står som högst på himlen. Den dag då de som för evigt fryser kan söka sig till ljuset och värmen.
De drunknade stiger upp ur havet. Och de är hungriga.
Tjärven är John Ajvide Lindqvists bidrag till genren Överlevnadsskräck. En skoningslös och blodig historia om en grupp människor som kämpar för att klara livhanken mot hopplösa odds.
De drunknade är många. De blir flera.
Vem eller vilka av de forna klasskamraterna kommer att överleva, och vad är de beredda att göra för att lyckas?
Går det att komma in i fyren? Kan man ta sig ifrån ön? Finns det några vapen?
Eller kommer midsommardagens löpsedlar att lyda:
"Zombiemassaker i skärgårdsparadis""

~


Ur Minnesbok från 1899:

Tredje kvartalet av jordbruksarbeten m.m. under...

...Hömånad (juli):
"Omedelbart efter klöfverskörden plöjas tvååriga klöfverfält, som på hösten skola besås med hvete, samt harfvas kort därefter och beredas för sådden. Slåttern å ängarna verkställes. Rätta slåttertiden för nästan alla grässlag är, innan de slutat blomma och frösättningen börjat. Till gröngödning afsedda växter nedplöjas omkring en månad före såningstiden. Frösamling sker i den mån gräsväxterna mogna; sålunda verkställes fröskörd af timotej, när axen börja ljusna och toppaxen börja släppa fröna, af klöfver, då de flesta blomhufvudena äro svartbruna och låta söndergnugga sig. Rödklöfverfröet bör då vara gulviolett, alsikeklöfverfröet mörkgrönt och hvitklöfverfröet brandgult. Ängskaflefröet skördas, när axen börjat "fälla" (fröna), vanligen redan vid midsommar. Under första hälften af denna månad sås höstraps. I norra och mellersta Sverige sker sådden af gammal råg redan mot slutet af juli eller de första dagarna af augusti; i södra Sverige däremot senare. Efter regniga och kalla somrar bör rågsådden ske tidigare, efter torra och varma senare; i förra fallet användes helst gammal, i det senare ny råg (se augusti). Rågskörden samt skörden af tidiga ärter börja de sista dagarna i juli eller de första i augusti (se denna månad). Kumminfrö är moget och insamlas mot juli månads slut."

...Skördemånad (augusti):
"Skörden af råg och "brådärter" börjar eller fortsätter, och närmast efter denna följer höst- och vårhveteskörden. Rågen är skördemogen, när halmen gulnar och kornen äro fasta och lätt kunna tryckas ur axen; ärterna, när de nedersta baljorna gulna; hvete, som skall användas till mjöl eller gryn, när kornen hafva en fast, vaxartad kärna, som degar sig mellan fingrarna. Utsädeshvete bör däremot få fullmogna. Vicker, som lämnas till frösättning och ej skördas grön, inhöstas, då de nedre skidorna äro mogna. Humlen skördas, när kopporna äro gulgröna och dofta starkt, samt "mjölet" å dessa är klibbigt och färgar ifrån sig. Som redan nämdt, sås gammal råg i mellersta och norra Sverige redan i slutet af förra eller början af denna månad. I södra delarna af landet sås den däremot först mot slutet af augusti eller i september. Ny råg sås i mellersta Sverige ett stycke in i denna månad, enligt "bondepraktikan" från Larsmässan till Bertilsmässan (10-24 augusti). I västra och södra Sverige sker sådden af ny råg först i september. Samtidigt med eller omedelbart efter rågen sås hvetet. På de fält, som skola nedläggas till flerårig vall, sås timotejfrö i höstsäden. Sedan andra skörden inbärgats, företages höstvattningen af silängar."

...Höstmånad (september):
Sädesskörden fortsättes och afslutas nu, hvarvid de återstående sädesslagen inbärgas i följande ordning: korn, sena ärter, åkerbönor, hohvete och hafre. Kornet är moget, när stråets öfversta led är gul, axen stå i rödt ("stå i rönne") och böja sig nedåt, samt kornen äro gula, fullmatade och icke mjöliga. Hafren skördas, då de öfversta kornen i vippan äro så fasta, att deras vaxartade kärna degar sig, då de sammanpressas mellan fingrarna. Ärter äro skördemogna, då de nedersta baljorna äro fullt utbildade och börja ljusna; åkerbönor, då en del af baljorna börjat mörkna och bönstjälkarna att gulna. I midten eller slutet af månaden upptages potatisen, som är skördemogen, då blasten börjar gulna och rotknölarna lätt lossna. Öfriga rotfrukter inhöstas äfven, rofvorna vanligtvis sist. Andra klöfverskörden inbärgas jämväl i denna månad. Klöfvern antingen hässjas till hö eller hellre användes till grönfoder eller nedlägges till surfoder. Sådd af ny råg verkställes såsom förut nämndt, i södra och mellersta Sverige först i denna månad, likaså stundom sådd af gammal råg i de södra landsdelarna. S.k. senråg kan äfven i mellersta Sverige sås i denna månad eller t.o.m. i oktober."Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)