onsdag 28 oktober 2015

Varulvstassande kring svenskt skräcktema kryddat med chaité

Onsdagens bokcafé serverar: "Varulven i svensk folktradition" av Ella Odstedt (1892-1967). Boken utgavs första gången 1943 och detta är en utökad upplaga från 2012.

I del III - appendix - finner man en text med den avslutande rubriken; "Varulven i svensk skönlitteratur" skriven av Mattias Fyhr. Här ifrågasätts - med all rätt - idén om att Sverige inte skulle ha haft några "skräckberättelser" förrän i nutid. Vilket alltså inte alls stämmer! Skräcktemat i svensk litteratur representeras t.ex av (där nämnda): Erik Johan Stagnelius, Carl Jonas Love Almqvist, Aurora Ljungstedt, Ola Hansson, Selma Lagerlöf, Henning Berger och John Nihlén. Även nämns författare som någon gång verkat inom området, som t.ex: August Strindberg (ex. "Tschandala", 1889), Pär Lagerkvist (ex. "Onda sagor", 1924) och Stig Dagerman. Niklas Rådström nämns också, men det är väl ändå en författare vi räknar till "nutid"?

Utdrag ur boken, sidan 369; från ovannämnda text av Mattias Fyhr:
"Sedan år 2004 har det i massmedia ofta framförts att Sverige inte har haft »skräckberättelser« förrän i nutid. Bland många exempel kan nämnas Eva Johanssons recension av John Ajvide Lindqvists debutroman Låt den rätte komma in i Svenska Dagbladet, där hon skriver: »Vampyrer i folkhemmet. Konstigt att ingen har kommit på den idén förut. Att ingen har tänkt att skräck kunde vara ett effektivt redskap för att litterärt skildra det moderna Sverige. När John Ajvide Lindqvist nu både tänkt och skrivit verkar det ju så självklart.« Men i själva verket har det alltså skrivits många »skräckverk« i Sverige både i nutid och tidigare. Detsamma gäller temat med skräck »i den svenska vardagen«, som är en gammal tradition. [...] Ajvide Lindqvist har beskrivits som startskottet för svensk skräck i åtskilliga andra sammanhang. Hur uppstod denna idé bland svenska kritiker?"

Värt att notera; hur idéer kan uppstå och leva vidare...
(Egen bild, kvällen den 26/10 -15)
Inte så svårt att lägga märke till fullmånen om kvällarna denna vecka, men några varulvar har däremot inte siktats - så den idén får nog förpassas till ren fantasi... eller?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)