tisdag 20 september 2016

"Samlaren" av John Fowles

För Samlaren av John Fowles, hämtades förlagets presentationsbeskrivning från första svensköversatta utgåvan (1964) Wahlström & Widstrand:

"Samlaren är den sällsamt fascinerande berättelsen om en liten oansenlig kontorist och fjärilssamlare som vinner högsta vinst på tips. Detta ger honom möjlighet att genomföra sitt livs dröm - att "samla in" en vacker ung flicka som han länge drömt om men aldrig vågat tilltala.
   Hur han genomfört sin plan berättar John Fowles om med en intensitet och allt kusligare spänning. Han ger en utomordentligt inträngande bild av en sjukligt hämmad människa som bara vill äga, men inte ge något själv. Lika övertygande skildrar Fowles situationen från flickans synpunkt - hur det känns att vara i en sådan människas våld, att vara instängd i både fysisk och psykisk bemärkelse.
   Samlaren kan läsas som en sällsynt spännande psykologisk thriller. Men boken ger mycket mer än så - hur de ofruktbara, passiva och destruktiva makterna påverkar de levande och skapande, en situation som är aktuell i många sammanhang i vårt samhälle.
   Samlaren är en debutroman och John Fowles hälsades av en enig kritik som en av de mest lovande nya författarna på senare år."

Tyvärr har den här romanen inte givits ut på nytt under senare år, därför kan jag inte länka till någon nätbokhandlare, däremot finns den naturligtvis att få tag på från t.ex bokbörsen, eller såklart går den också säkert att låna på de flesta bibliotek. Läste romanen första gången någon gång i slutet av 80-talet (då från senast översatta utgåvan från 1988), kom att tänka på den igen i samband med andra nyare romaner/noveller (där handlingen till viss del berör den sorts frihetsberövande det handlar om) och beslöt läsa om boken. För hur gick det egentligen för Miranda? Kom just inte ihåg det, möjligen blandade jag ihop det med verklighetens Natascha Kampusch levnadsöde, har ju även läst hennes biografi 3096 dagar. Fiktionens Miranda är dock ung vuxen när hon kidnappas, till skillnad från verklighetens Natascha som bara var 10 år då hon frihetsberövades 1998. Förfärligt hur som helst, och oerhört otäckt. Kampusch lyckades fly från sin fångenskap den 23 augusti 2006, men hur det i romanen Samlaren gick för Miranda kommer inte att avslöjas här. Självklart inte.

Det här är en lättläst och spännande roman, lite som en Hitchcockthriller eller kriminalpsykologisk deckare. Men man kan förstås också läsa in så mycket mer, om man vill.

Vad jag förstår skall Fowles ha menat att romanens syfte inte var att framhålla den stora barbariska allmänhetens hot mot en mindre intellektuell och förmögen liten klick. Utan istället skall man läsa in ett budskap om att människor mer borde uppmärksammas på en sorts obefogad konflikt grundad i förakt och avund; att vi aldrig kommer att kunna jämställa vårt ursprung sinsemellan då flertalet fostras till falsk underlägsenhet och fåtalet till att se sin högre samhällsklasstillhörighet eller biologiska överlägsenhet som ett existentiellt tillstånd istället för som ett ansvar. Intressant.
Författarens inspiration lär ha kommit från den grekiska filosofen Heraclitus som såg mänskligheten uppdelad i två grupper; den första som den moraliska och intellektuella eliten, känd som aristoi eller "de goda", och den andra som hoi polloi eller "de många" vilka sågs som den tanklösa inordnade massan. Fowles lär ha velat att läsarna skulle förstå att den där skiljelinjen finns inom varje individ och inte mellan olika individer.

Som ni förstår ger det så mycket mer att läsa den här romanen än det rent uppenbara, d.v.s endast som en oerhört spännande och hemskt obehaglig thriller. Rekommenderar den varmt, för trots att tiderna förändrats sedan romanen första gången gavs ut 1963, så finns det en tidlöshet i tankegångarna om våra olikheter och vår syn på dem. Var vi t.ex. sätter den där skiljelinjen mellan aristoi och hoi polloi kan nog för var och en av oss vara viktig att förstå, även idag.

Har tidigare skrivit om romanen på bloggen här och här (smakbiten).

(Källa för detta bokblogginlägg/bokomdöme: John Fowles the Website)

Betyg: 4/5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. :)