söndag 27 januari 2019

Urban naturlära


Kom och tänka på en för länge sedan nedskriven text nu, som jag egentligen inte har en susning om varifrån den kommer från början, men kul i sammanhanget att återge (hoppas det är okej att så göra, för bra för att inte låta citera!), då storstäderna växer och landsbygden avfolkas.
Med tanke på att "municipalsamhällen" nämns i texten nedan så borde den ju vara skriven innan 70-talet, för därefter upphörde ju detta. Iofs är det förstås inte meningen att låta rösten som för ut denna "naturlära" besitta sakkunskap i någon större utsträckning.

"Naturen är det som betecknas med grön färg på alla kartor. Den är också grön i verkligheten vilket man kan se om man tittar ut genom ett fönster eller studerar ett färgfotografi. På vintern lär naturen vara vit, detta föranleder dock inte ändring av nämnda kartor. Naturen består av mark, luft, vatten och PLM-produkter. Den kan användas som underlag för atomkraftverk, parkeringshus och municipalsamhällen.

Där naturen inte används till något nyttigt, kallas den för grönområde. Ur naturen får vi vissa råvaror, såsom mat, massaved och makadam. I de hål som därvid uppstår lägger vi gamla järnsängar, potatisskal och bildäck. Detta kallas "kretsloppet i naturen". I naturen förekommer också lappar, campingturister och djur.

Djur är en sorts avancerade kvicksilverföreningar, som i vissa fall har rörelseförmåga. En del djur kan flyga, är de små behöver man inte bry sig om vad de heter, det är bara att spreja. Är de större kallas de fåglar, och mot dem har ännu inget effektivt motmedel framställts, utan bara långsamt verkande medel. Fåglar förekommer främst i motorer på jetplan, i tjockoljebälten samt i små drivor nedanför kraftledningar och fyrtorn.

I naturen finns också små gröna djur som inte rör sig, de kallas för växter. Till växterna hör bland annat julgran, pelargon och hö. Stora växter kallas träd, av dem får vi grillkol och plywood. Står det mer än fem träd ihop på en liten yta kallas det skog. I skogen går man vilse. I skogen finns även varg, bisamråtta och björn. Björnen är ett lömskt djur som alltid överfaller försvarslösa jägare. Många bisamråttor delar på en dampäls. Vargen finns inte.

Marken kallas det som naturen står på. I marken finns det olja och gas, som kommit dit från läckande cisterner och ledningar. Oljan pumpar man ibland upp och häller tillbaka i cisternen (jfr "kretsloppet i naturen"). I marken sticker växter ner ena änden och suger upp vatten som annars kommit till nytta. Detta vatten kallas grundvatten och är en DDT-lösning. På marken finns vidare motorvägar och rullstensåsar. Kring motorvägarna flockas blyhaltiga växter och hörselskadade bönder. Vatten är ofta en löddrande, gråbrun vätska som förekommer i flera former. Vatten i form av regn består av en blandning av salt- och svavelsyra, vilket beror på att vattnet påverkats av luftens naturliga sammansättning. Dessa ämnen underlättar, genom sitt idoga arbete, framtida rivning av kyrkor och andra sten- och järnkonstruktioner. De håller även pH-värdet i våra sjöar på en tillräckligt låg nivå för att inte fiskarna ska bli aggressiva. Fiskarna är ett slags ofta döda djur som lever i vattnet och förorenar det.

Vatten som naturligt flyter fram där betydelsefulla avloppsledningar går blir ofta berikade av flera sällsynta kemikalier. En av de populäraste kemikalierna kallas för fosfat. Det är en ofarlig kemikalie som möjliggör skumbad i det fria. Dessutom sätter det fart på naturen. Sjöar som skulle behöva 1000 år för att växa igen, klarar detta på 3 år. Detta är en form av strukturrationalisering..."Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. Kommentarsspam undanbedes (raderas alltid).